Niniejsze forum jest miejscem wymiany informacji tematycznych, opinii i spostrzeżeń będących przedmiotem zainteresowania użytkowników forum.

Nie jest dozwolne publikowanie treści sprzecznych z normami współżycia społecznego, wzywających do popełnienia przestępstw, propagujących przemoc lub nienawiść rasową, etniczną bądź wyznaniową.

Zakazane jest podszywanie sie pod przedstawiecieli forum bądź innych użytkowników.

Wypowiedzi użytkowników nie mogą naruszać praw autorskich oraz wykorzystywać znaków towarowych lub innych praw podmiotowych osób trzecich. Wypowiedzi nie mogą zawierać treści obscenicznych, wulgarnych i obraźliwych dla innych użytkowników bądź osób trzecich.

Zabrania się wielokrotnego publikowania postów o identycznej bądź zbliżonej treści, postów o treści komercyjnej (reklam i ogłoszeń) oraz tzw. spammingu.

W przypadku naruszenia zasad wymienionych w regulaminie posty będą usuwane bez ostrzeżenia, a w przypadkach rążących nadużyć blokowani będą konta użytkoników, zaś w przypadku naruszeń prawa krajowego, przypadki takie będą przekazywane do organów ścigania.